TIÊU DÙNG & TÍCH LUỸ

SAVYU TOKEN

(Đang cập nhật)

SAVYU MANG TOKEN ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI DỄ DÀNG HƠN. chỉ cần gọi món để nhận token*

*KHÔNG CÓ RÀO CẢN THAM GIA: Savyu không yêu cầu người dùng đầu tư hoặc mua tài sản NFT giá trị cao để nhận Tokens. Chỉ cần mua sắm bất cứ sản phẩm, dịch vụ tại các cửa hàng và tích Token.

TIỆN ÍCH CỦA SAVYU TOKEN

1. Chuyển đổi sang Savyu Dollars để thực hiện mua sắm nhanh chóng
2. Giữ Token để nâng cấp bậc hội viên và hưởng được nhiều quyền lợi
3. Tích thêm từ Staking
4. Quy đổi ra lợi nhuận từ sàn giao dịch

NỀN TẢNG CỦA SAVYU TOKEN

1. Savyu Token được tạo ra dựa trên giao dịch thật trong Savyu
2. Savyu sẽ mua và hỗ trợ Tokens bằng lợi nhuận của mình dựa trên giá thị trường

GIÁ TRỊ CỦA SAVYU TOKEN

1. Cơ chế Spend-to-earn liên tục thông qua việc mua Token tạo ra lực mua lớn.
2. Người dùng cần Savyu Token để nâng cấp bậc hội viên
3. Số lượng Savyu Tokens có giới hạn

Table Reservation