Sayvu cho cửa hàng

Những nhà bán lẻ đầu tiên tại Việt nam

Các doanh nghiệp cùng hợp tác để phát triển và thúc đẩy kinh doanh

Xây dựng mối liên hệ mẬt thiết
với khách hàng của bạn

Gắn bó lâu bền nhờ điểm thưởng Savyu Dollars và Stamps

Tỉ lệ giao dịch lặp lại trên ứng dụng Savyu

Các dịch vụ tuyệt vời sẵn có

Giao hàng, Đặt hàng không tiếp xúc, Deals, Thanh toán

Bao Gồm hệ thống Stamp
của bạn trên Savyu

Sử dụng miễn phí và tiện lợi cho tất cả mọi người

Thấu hiểu khách hàng của bạn

Chi tiêu trung bình, Tần suất đặt hàng, lần truy cập gần đây,...
Phân tích và liên hệ với khách hàng thông qua Savyu

Table Reservation