Sayvu giao hàng

Ứng dụng giao hàng siêu ưu đãi

Cách duy nhất để duy trì sự gắn bó với Delivery

"
Philippe

Since the Covid, Savyu team haved supported me a lot with Marketing and new Sales. I lost a lot of foreigner clients because of the Covid but Savyu helped me win new Vietnamese clients. Thanks to them I was able to maintain a good amount of revenue. I recommended Savyu to my friends who are business owners.

Emma Newman
Emma Newman
02.02.21
"
Quan

With Savyu I can track the data of my customers and improve their loyalty. I can remind them to come back visit me and promote my special offers. Savyu trained my team well, my staff can use their app easily.

Viktoria Freeman
Viktoria Freeman
02.02.21
"
Nga

I joined Savyu for their delivery service because I saw their service fee was much cheaper than the other apps. With other apps I have to raise my prices to keep my margin, with Savyu I can keep reasonable prices for customers and I receive orders everyday.

Oscar Oldman
Oscar Oldman
02.02.21
More about us
Slider navigation

Ứng dụng tích hợp thiết yếu
cho mọi cửa hàng

Chúng tôi quan tâm đến tất cả, từ: đặt hàng, thanh toán, giao hàng, ưu đãi, gắn kết, dữ liệu người dùng, hỗ trợ...

Tiết kiệm thêm lợi nhuận với Savyu

Chỉ với 4% phí dịch vụ trong năm đầu tiên và 8% cho các năm sau đó

Các ứng dụng khác

Phí dịch vụ

SAVYU

Phí dịch vụ

Số lượng đơn đặt hàng trung bình mỗi tháng

Số tiền trung bình cho mỗi đơn hàng

Dễ dàng sử dụng

Tạo cửa hàng, nhận đơn, giữ quyền kiểm soát

Trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho cửa hàng và khách hàng

Sản phẩm và nhóm hỗ trợ vượt trội

18

phút

Thời gian lấy hàng
trung bình

33

phút

Thời gian giao hàng
trung bình

Dễ dàng tham gia

Đăng kí bắt đầu trong vòng 48 giờ

Table Reservation