Phân loại : Bánh & Nước giải khát

Bagua House

Nhận 10 % điểm thưởng

1 chi nhánh

  • 52/2 Lý Chính Thắng , 8 , 3 , Hồ Chí Minh
  • +840938119960

Mô tả


"Thưởng thức ly trà hương Thiên Thành, bạn sẽ cảm nhận hương vị của trà: đắng chát, ngọt sâu. Đó cũng chính là mùi vị của đời một con người vậy.”

"Enjoy the cup of Thien Thanh tea, you will feel the taste of tea: bitter, deeply sweet. That is also the taste of a human life."

Hình ảnh

Table Reservation