Phân loại : Nhà hàng

Kunimoto Japanese Restaurant

Nhận 10 % điểm thưởng

2 chi nhánh

  • 65 Trần Não , Phường Bình An , 2 , Hồ Chí Minh
  • +8402866500195

Mô tả

Buffet Sushi Kunimoto ra đời với sứ mệnh mang sushi mang đến mọi người mọi nhà.
Buffet Shushi
Gói 129K : Gồm 23 Món ( gọi không giới hạn )
Giờ hoạt động :
⏰ Trưa : 10h30 đến 14h30
⏰ Tối : 17h00 đến 22h00
( từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần )
———————————————————————
Gói 159K: Gồm 31 món ( gọi không giới hạn )
Gói 189K: Gồm 39 món ( gọi không giới hạn )
Giờ hoạt động :
⏰Trưa : 10h30 đến 14h30
⏰Tối : 17h00 đến 22h00
( thứ 2 đến chủ nhật )
T7 và chủ nhật : 10h00 hoạt động xuyên suốt 22h30
Giá chưa bao gồm 10% VAT
Giá chưa bao gồm nước uống
Không bao gồm sashimi
Trẻ em dưới 1m được miễn phí( mỗi người lớn chỉ kèm 1 trẻ em, trẻ em thứ hai không người lớn phụ thụ 50%)
Trẻ em từ 1m - 1m3 tính 50% giá người lớn.
Trẻ em trên 1m3 tính giá như người lớn.
Vui lòng đặt bàn trước để được phục vụ tốt hơn.
Hotline : 028 66500195 ( giờ trực số hotline từ 10h00 đến 22h00 mỗi ngày )

Buffet Sushi Kunimoto was born with the mission of bringing sushi to everyone.
Buffet Shushi
Package 129K: Including 23 dishes (unlimited order)
Opening hours:
⏰Afternoon: 10:30 to 14:30
⏰Evening : 17:00 to 22:00
(from Monday to Thursday every week)
——————————————————————
Package 159K: Including 31 items (unlimited order)
Package 189K: Includes 39 dishes (unlimited order)
Opening hours:
⏰Afternoon: 10:30 to 14:30
⏰Evening : 17:00 to 22:00
(Monday to Sunday)
Saturday and Sunday: 10am operating throughout 22h30
Price does not include 10% VAT
Price does not include drinking water
Excluding sashimi
Children under 1m are free of charge (each adult only comes with 1 child, the second child without adult spends 50%)
Children from 1m - 1m3 charge 50% of adult price.
Children over 1m3 are charged as adults.
Please reserve a table in advance to be served better
Hotline: 028 66500195 (hotline hours are from 10:00 am to 10:00 pm every day)

Hình ảnh

Table Reservation