Phân loại : Bar & Club

Tê Tê Taphouse

Nhận 10 % điểm thưởng

1 chi nhánh

  • 90 Nguyen Van Thu , Dakao , 1 , Ho Chi Minh
  • +84774707182

Mô tả


Tê Tê TapHouse là một quán bar phục vụ bia thủ công và món tapas của Tê Tê Brewing, một nhà máy bia địa phương được thành lập vào năm 2015. Chúng tôi nấu các loại bia tại địa phương vì tình yêu với văn hóa và khí hậu Việt Nam.

Giờ hoạt động:
Wednesday 5PM–12AM
Thursday 5PM–12AM
Friday 4PM–1AM
Saturday 4PM–1AM
Sunday 4PM–12AM
Monday 5PM–12AM
Tuesday 5PM–12AM

The Tê Tê TapHouse is a craft beer and tapas concept bar by Tê Tê Brewing, a local brewery established in 2015. We brew our beers locally out of love for Vietnamese culture and climate.

Detail opening / closed time:
Wednesday 5PM–12AM
Thursday 5PM–12AM
Friday 4PM–1AM
Saturday 4PM–1AM
Sunday 4PM–12AM
Monday 5PM–12AM
Tuesday 5PM–12AM

Hình ảnh

Table Reservation