Hot Deals

dbc32c87-c4bd-427b-bd97-11ce4c39cb1d.png

Phân loại : Sức khoẻ

GÓI KHÁM SỨC KHỎE DÀNH CHO NỮ CAO TUỔI (TRÊN 60 TUỔI)/ ADVANCED CHECKUP PACKAGE FOR ELDERY FEMALE (OVER 60 YRS)

3,000,000₫

Nhận 10 % điểm thưởng

1 chi nhánh

  • 102 - 102A - 104 - 106 - 108 Trương Định , 9 , 3 , Hồ Chí Minh
  • +840911525775
  • 09:00 - 21:00

Table Reservation