Hot Deals

0b7a81ea-de52-48e3-835e-2cb607fdc082.png

Phân loại : Sức khoẻ

GÓI KHÁM SỨC KHỎE DÀNH CHO NAM CAO TUỔI (TRÊN 60 TUỔI)/ ADVANCED CHECKUP PACKAGE FOR ELDERY MALE (FOR 60 YEARS)

2,900,000₫

Nhận 10 % điểm thưởng

1 chi nhánh

  • 102 - 102A - 104 - 106 - 108 Trương Định , 9 , 3 , Hồ Chí Minh
  • +840911525775
  • 09:00 - 21:00

Table Reservation