Hot Deals

cd293522-de2d-4a97-9ac0-c74676eb6abc.png

Phân loại : Sức khoẻ

GÓI KHÁM SỨC KHỎE DÀNH CHO NAM/ ADVANCED CHECKUP PACKAGE FOR MALE

2,800,000₫

Nhận 10 % điểm thưởng

1 chi nhánh

  • 102 - 102A - 104 - 106 - 108 Trương Định , 9 , 3 , Hồ Chí Minh
  • +840911525775
  • 09:00 - 21:00

Table Reservation