Hot Deals

9f4e0a6f-3f05-4e41-b8af-1613cbb7e41b.jpg

Phân loại : Sức khoẻ

GÓI KHÁM SỨC KHỎE DÀNH CHO NỮ ĐỘC THÂN/ ADVANCED CHECKUP PACKAGE FOR SINGLE FEMALE

2,700,000₫

Nhận 10 % điểm thưởng

1 chi nhánh

  • 102 - 102A - 104 - 106 - 108 Trương Định , 9 , 3 , Hồ Chí Minh
  • +840911525775
  • 09:00 - 21:00

Table Reservation