Hot Deals

9eba6103-4f79-4bb3-8d01-687ac2bf42e7.png

Phân loại : Sức khoẻ

GÓI KHÁM SỨC KHỎE DÀNH CHO NỮ ĐÃ KẾT HÔN/ ADVANCED CHECKUP PACKAGE FOR MARRIED FEMALE

3,200,000₫

Nhận 10 % điểm thưởng

1 chi nhánh

  • 102 - 102A - 104 - 106 - 108 Trương Định , 9 , 3 , Hồ Chí Minh
  • +840911525775
  • 09:00 - 21:00

Table Reservation